TAAL

Als je kind op taalgebied achterblijft bij leeftijdgenootjes, dan kan er sprake zijn van een achterstand in de taalontwikkeling. Een achterstand in de taalontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende taalaanbod of van een taalontwikkelingsstoornis.
Als je twijfelt over de taalontwikkeling van je kind is het verstandig om een afspraak te maken met een logopedist. We kunnen het niveau van de taalontwikkeling van je kind zorgvuldig onderzoeken en samen met jou bepalen of logopedie nodig is.

Ook op latere leeftijd kun je te maken hebben met taalproblemen, ook al heb je daar van jongs af aan geen moeite mee gehad. Taalproblemen bij volwassenen treden op na bijvoorbeeld een hersenbloeding, wat tot gevolg heeft dat je de taal niet goed meer begrijpt, met incomplete zinnen (telegramstijl) spreekt of als je verkeerde woorden in de verkeerde situatie gebruikt. Dit wordt afasie genoemd.