SENSORISCHE INFORMATIEVERWERKING EN LOGOPEDIE

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnenkomt niet zo vanzelfsprekend en soepel als eigenlijk zou moeten. Zij nemen informatie rommelig waar, ervaren prikkels sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes.
Een verstoring in de sensorische informatieverwerking kan een vanzelfsprekende ontwikkeling van spraak, taal en mondmotoriek in de weg staan. Door het kind prikkels aan te bieden, die op dat moment bij het kind passen, wordt een optimale verwerking bevorderd. Het aanbod van oefeningen en materialen is gevarieerder dan bij de reguliere logopedie.