Je communiceert om met iemand een gesprek te voeren, vragen te stellen of te zeggen hoe je je voelt. Communiceren is ook het voorlezen van een verhaal aan je kinderen, het bestellen van een brood bij de bakker of het maken van een afspraak met je huisarts. Dat gaat verder dan alleen het gebruik van je stem. Met de combinatie van je lichaamshouding, gezichtsuitdrukkingen, gehoor en je mond communiceer je door spraak en taal. Bij het ontbreken of wegvallen van deze aspecten is communiceren minder vanzelfsprekend.

Als je problemen hebt met communiceren, zoals problemen met je stem, je gehoor, je spraak of taal, dan kan een logopedist daarbij helpen.
De logopedist leert je communiceren op een manier zodat mensen jou beter begrijpen en dat je zelf met meer zekerheid praat. En met communiceren bedoelen we niet alleen spreken. Ook schrijven of spreken met gebaren, het gebruik van voorwerpen, foto’s, pictogrammen of apps op je smartphone of tablet kunnen daarbij helpen.

In mijn praktijk geef ik therapie en advies aan iedereen die problemen ondervindt bij het communiceren of slikproblemen heeft bij eten en drinken. Ook baby’s met eet- en slikproblemen kunnen bij mij terecht.