SPRAAK

Als je kind niet voldoende verstaanbaar spreekt kan dat vele oorzaken hebben. Zo kan er sprake zijn van een achterstand in de klankontwikkeling of de spraakmotorische ontwikkeling, maar ook van een verminderd gehoor, planningsproblemen, nasaal spreken, slissen of stotteren.
Als je kind problemen heeft met de spraak, zoals het niet goed kunnen uitspreken van bepaalde klanken, woorden of hele zinnen dan kan logopedie je helpen.

Ook op latere leeftijd kun je problemen hebben met verminderde verstaanbaarheid. Soms komt dat door beschadiging van het zenuwstelsel. Spieren die je nodig hebt bij het ademen, je stemgeluid en je uitspraak werken dan onvoldoende. Dit heet dysartrie en komt door bijvoorbeeld een ongeval, een beroerte, een hersentumor, een spierziekte zoals ALS of een neurologische aandoening zoals de ziekte van Parkinson. De behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid van de spraak, waarbij je optimaal gebruik maakt van je mogelijkheden.