PREVERBALE LOGOPEDIE

Logopedie voordat je kind spreekt, noemen we preverbale logopedie. Daarbij gaat het om de behandeling van eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen. Preverbale logopedie geeft je kind hulp bij het drinken uit de borst of uit de fles, het eten met de lepel en het leren kauwen van voedsel.

Prelogopedie lijkt daarmee vooral te bestaan uit ondersteuning bij eten en drinken, maar ook het begeleiden van de eerste stappen in de communicatie is onderdeel van prelogopedie.

Doordat we bij preverbale logopedie vroeg beginnen, kunnen we uitbreiding van de problemen voorkomen en de juiste ontwikkeling stimuleren. De preverbaal logopedist begeleidt bij voorkeur bij jou en je kind thuis, in jullie eigen vertrouwde omgeving.
Met preverbale logopedie ondersteunen we niet alleen je kind, maar ook jou als ouder of verzorger bij het soms moeilijke proces van goed leren eten en drinken.

Voor meer specifiekere informatie over prelogopedie is er de website prelogopedie.nl