Identificatieplicht
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien aan de zorgverlener. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. U wordt dan ook gevraagd een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de eerste afspraak. Meer informatie hierover is te vinden via de website www.rijksoverheid.nl.


Privacyverklaring
Lees hier onze privacyverklaring.


Cliënttevredenheidsonderzoek
Bij beëindiging van de therapie krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. U wordt hiervoor via e-mail benaderd door het bedrijf Mediquest, een onafhankelijke organisatie. Met behulp van uw mening kunnen wij de zorg die we aanbieden verbeteren. De onderzoeksgegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Klachtenregeling
Wij doen er alles aan om goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over de aangeboden zorg, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Als de logopedist niet weet dat u niet tevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.