VISIE

De praktijk draagt zorg voor het geven van deskundige en professionele logopedische zorg die is afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Hierbij wordt gekeken vanuit een breed perspectief naar de totale persoon in interactie met zijn omgeving.

Er wordt rekening gehouden met beperkingen, maar ik ga vooral uit van de mogelijkheden van de cliënt.
Deskundigheid en professionaliteit worden onder meer bereikt door handelen vanuit de laatste ontwikkelingen en inzichten, afstemmen van de zorg op de hulpvraag, samenwerken met andere disciplines en zorgvuldig omgaan met cliëntrelaties.

Vanzelfsprekend staat de cliënt altijd centraal en ga ik uit van een samenwerking op gelijkwaardige basis. Ik sta klaar om met een warme en persoonlijke benadering logopedie te bieden.