SCHISIS

We spreken van een schisis als je kind geboren is met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet. Een baby met een schisis kan problemen hebben met eten en drinken. Kinderen en volwassenen kunnen moeite hebben met het spreken.
Met een lipspleet of een lip-/kaakspleet kan je kind prima leren spreken. Heeft je kind een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet, dan is de kans groot dat hij of zij problemen heeft bij de uitspraak van bepaalde klanken.
We behandelen problemen in de spraak en taal bij schisis met veel functionele oefeningen voor het optimale gebruik van je mond. We geven je kind duidelijke en gestructureerde articulatie-oefeningen.

Als logopediepraktijk met specialisatie logopedie bij schisis vinden we het belangrijk dat we samenwerken met diverse schisisteams. Deze teams zijn onderdeel van een ziekenhuis en bieden kinderen met een schisis met hun ouders de juiste zorg, behandeling en begeleiding vanaf de geboorte en tot vele jaren later.