De praktijk is een allround logopediepraktijk. Voor alle behandelgebieden die in het onderdeel Wat is logopedie? genoemd zijn, kunt u of uw kind begeleiding krijgen. Enkele specialisaties binnen de praktijk verdienen hierbij echter nadrukkelijk aandacht:

• Preverbale logopedie
• Schisis
• Oro-myofunctionele therapie (OMFT)
• Manuele larynx facilitatie
• Prompt
• Sensorische Informatieverwerking en logopedie